Hyra dator

Hyra dator. I vissa situationer kan det vara aktuellt att hyra en dator istället för att köpa. Det finns en rad olika företag i Sverige som arbetar med att hyra ut datorer. Innan du hyr en dator så ska du fundera på vad du tänkt använda datorn till. Detta styr vilken prestanda datorn måste ha. Vet du exempelvis att du vill använda en viss programvara på datorn så kan du enkelt kolla upp vilka systemkrav som finns.

När du hyr en dator ingår det vanligtvis en uppsättning med program. Men om du skulle vilja ha några extra program installerade på datorn får du räkna med att betala extra för detta. Som kund ansvarar du för att du har alla nödvändiga licenser. För att efter hyresavtal ska bli verklighet krävs i regel att du passerar en kreditprövning.

Kom ihåg att du alltid ska jämföra pris mellan olika företag innan du hyr din dator. Några av de centrala aktörerna på marknaden är HyrData, Hyrcentralen, UpSize Rental och Inrego Uthyrning. Hyr du en dator för ett visst ändamål, för att exempelvis göra en presentation vid en konferens, så ska du alltid höra dig för om uthyrningsföretaget kan erbjuda tekniker. När du hyr dator så är det mycket viktigt att du ber uthyraren att precisera exakt vad som ingår i hyran.

Hör dig exempelvis alltid för om det ingår något kundstöd eller någon service i hyran. Genom att i detalj studera hyresavtalets utformning så minskar också risken för att du ska drabbas av obehagliga överraskningar längre fram. Om du i egenskap av hyrestagare själv är tvungen att se till så att datorn är försäkrad så ska du alltid dubbelkolla så att försäkringen gäller över hela hyresperioden. Skulle försäkringsskydd ingå i avtalet då du hyr en dator så ska du även noga kontrollera vad som ingår i försäkringsskyddet. När du hyr en dator så ska du även fråga ifall du ska betala frakten för objekten. Detta i synnerhet om du hyr flera stycken datorer.

Kom ihåg att du alltid ska lämna tillbaka din hyrda dator i tid. Annars finns det en risk att du får betala en förseningsavgift. Var även ute i god tid om du vill förlänga hyresavtalet. Om du själv orsakat fel på datorn, på grund av vanvård, så kan du räkna med att bli ersättningsskyldig. Uppstår emellertid fel som du själv inte åsamkat så bör du kunna få ersättningsutrustning. Skulle fel uppstå, oavsett vad som föranlett det, så ska du höra av dig direkt till din uthyrare. I samband med att du hyr en dator ska du också fundera på om du inte behöver några extra tillbehör. Det kan exempelvis vara skrivare, nätverksutrustning eller projektorer.